Policy

Fackmannamässigt för din trygghet

Som kund hos Bröderna Karlsson kan du alltid förvänta dig fackmannamässigt utfört arbete med rätt kvalitet och till ett konkurrenskraftigt pris.
Vi arbetar utifrån fastställda arbetsrutiner för att säkerställa ett godkänt slutresultat med minimal miljöpåverkan och en nöjd kund.

  • Kundens behov och önskemål ska så långt det är möjligt tillgodoses.
  • Alla arbeten ska utförs av kvalificerad tekniker.
  • Alla reservdelar ska uppfylla biltillverkarens krav.
  • Biltillverkarens rekommendationer gällande utrustning och dokumentation ska följas.
  • Marknadsmässig garanti ska lämnas på såväl reservdelar som utfört arbete.
  • Specificerat kvitto ska alltid lämnas till kunden.
  • Som medlemmar i MRF ska deras regler vid eventuell reklamation efterföljas.
  • Konsumentköp- och konsumenttjänstlagstiftning ska efterföljas.
  • Allt arbete ska utföras med hänsyn till så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Kontinuerligt förbättringsarbete ska vara en del av vardagen.